Rasfoire documente

Hotarirea 886/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018

Ordinul 2807/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018

Ordinul 5396/2018 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.903/2018

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018

Norma 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018

Hotarirea 74/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018

Hotarirea 86/2018 pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari şi firmele de audit

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018

Norma din 2018 privind retragerea, redobândirea şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari şi firmele de audit

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018