Rasfoire documente

Ordinul 181/2018 pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică şi pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Ordonanta urgenta 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Procedura din 2018 privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Hotarirea 882/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Decizia 292/2018 privind eliberarea doamnei Elena Doina Dascălu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Norma 16/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a riscurilor implicate

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Norma 17/2018 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018