Rasfoire documente

Procedura din 2018 pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018

Ordinul 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018

Decizia 419/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (15^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018

Hotarirea 872/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018

Hotarirea 876/2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018

Hotarirea 883/2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018

Hotarirea 884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018