Rasfoire documente

Decretul 82/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 81/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decizia 592/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 77/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 78/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 79/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 80/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Ordonanta urgenta 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Ordinul 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Ordonanta urgenta 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Hotarirea 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare ''învăţământ''

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018