Rasfoire documente

Decizia 573/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018

Ordinul 1583/2018 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică ''Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice'', indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018

Ordinul 6119/2018 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică ''Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice'', indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018

Ordonanta urgenta 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018

Decizia 64/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018