Rasfoire documente

Hotarirea 875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Ordinul 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 899/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 893/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 894/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 895/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 896/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 897/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 898/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Legea 253/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 880/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 888/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 889/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 890/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 891/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decretul 892/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decizia 565/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Hotarirea 873/2018 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra unui imobil-teren şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Acord din 2017 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018