Rasfoire documente

Legea 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - Republicare

publicat in M.Of. 947 din 09-noi-2018

Decretul 879/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 947 din 09-noi-2018

Ordinul 1149/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Batăr, judeţul Bihor, Cerbăl, judeţul Hunedoara, şi Vultureni, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 947 din 09-noi-2018

Legea 251/2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

publicat in M.Of. 947 din 09-noi-2018

Decretul 878/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

publicat in M.Of. 947 din 09-noi-2018

Legea 252/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 947 din 09-noi-2018

Ordinul 1430/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 947 din 09-noi-2018

Ordinul 1422/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 947 din 09-noi-2018