Rasfoire documente

Decretul 866/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Hotarirea 855/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 259/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Ordinul 157/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 43/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din carne şi care nu au o structură sau o capacitate de producţie industrială

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Ordinul 1625/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2018 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Legea 245/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Decretul 860/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Legea 246/2018 pentru completarea art. 42^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Decretul 861/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 42^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Decretul 858/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Decretul 859/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Decretul 862/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Decretul 863/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Decretul 864/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018

Decretul 865/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 932 din 05-noi-2018