Rasfoire documente

Hotarirea 26/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Decizia 616/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Decizia 674/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Hotarirea 23/2018 privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în administrarea Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Hotarirea 24/2018 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Ordinul 1193/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2018

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Ordinul 1176/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018