Rasfoire documente

Decizia 513/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 939 din 07-noi-2018

Decizia 13/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dacă medicul care funcţionează în cadrul unei societăţi comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcţionarilor publici prevăzută de disp. art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal''

publicat in M.Of. 939 din 07-noi-2018

Ordinul 1442/2018 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/25/2018, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS

publicat in M.Of. 939 din 07-noi-2018

Ordinul 3359/2018 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 939 din 07-noi-2018

Ordinul 1391/2018 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 939 din 07-noi-2018