Rasfoire documente

Hotarirea 164/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) - COM (2018) 379 final

publicat in M.Of. 938 din 07-noi-2018

Hotarirea 165/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă anti-fraudă - COM (2018) 386 final

publicat in M.Of. 938 din 07-noi-2018

Hotarirea 166/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA III) - COM (2018) 465 final

publicat in M.Of. 938 din 07-noi-2018

Hotarirea 167/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte ajustarea prefinanţării anuale pentru anii 2021-2023 - COM (2018) 614 final

publicat in M.Of. 938 din 07-noi-2018

Decizia 293/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. (1), alin. (5) şi alin. (7) teza a doua, art. 466 alin. (1) şi alin. (3) şi ale art. 471 alin. (1) şi alin. (4) teza a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 938 din 07-noi-2018

Hotarirea 856/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Orăştie-Sibiu''

publicat in M.Of. 938 din 07-noi-2018

Ordinul 6118/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.579/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului ''Termoficare 2006-2020 căldură şi confort''

publicat in M.Of. 938 din 07-noi-2018