Rasfoire documente

Ordinul 4945/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 decembrie 2017-15 iunie 2018

publicat in M.Of. 937 din 06-noi-2018

Ordinul 1355/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 937 din 06-noi-2018

Ordinul 2716/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

publicat in M.Of. 937 din 06-noi-2018

Legea 248/2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 937 din 06-noi-2018

Decretul 869/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 937 din 06-noi-2018

Legea 249/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

publicat in M.Of. 937 din 06-noi-2018

Decretul 870/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

publicat in M.Of. 937 din 06-noi-2018