Rasfoire documente

Decizia 256/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 şi ale art. 140 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

publicat in M.Of. 935 din 06-noi-2018

Hotarirea 860/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

publicat in M.Of. 935 din 06-noi-2018

Hotarirea 862/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Ilfov, poziţiile kilometrice: 12 + 000 - 13 + 600, 21 + 900 - 26 + 550, 28 + 490 - 28 + 690'', precum şi a caracteristicilor principale

publicat in M.Of. 935 din 06-noi-2018

Hotarirea 863/2018 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 935 din 06-noi-2018

Hotarirea 864/2018 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 935 din 06-noi-2018

Ordinul 1122/2018 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Lynx lynx

publicat in M.Of. 935 din 06-noi-2018

Ordinul 2601/2018 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016

publicat in M.Of. 935 din 06-noi-2018

Ordinul 3436/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun

publicat in M.Of. 935 din 06-noi-2018