Rasfoire documente

Hotarirea 834/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018

Hotarirea 157/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. .../2018 de instituire a unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (Programul Pericles IV) - COM (2018) 371 final

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018

Decizia 492/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018

Hotarirea 831/2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal ''Dunărea'' Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018

Hotarirea 833/2018 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Constanţa, Vrancea, Olt, Dolj, Arad, Cluj, Buzău, Braşov, Vaslui, Sibiu şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018

Hotarirea 836/2018 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi scoaterea acestuia din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018

Hotarirea 844/2018 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018

Decizia 287/2018 privind numirea doamnei Mihaela Peter în funcţia de director executiv al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018

Ordinul 3450/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2018

publicat in M.Of. 920 din 31-oct-2018