Rasfoire documente

Ordinul 183/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Legea 243/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Decretul 856/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Hotarirea 849/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Hotarirea 852/2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Hotarirea 854/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Suceava, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a unei părţi din imobilul trecut în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Ordinul 4927/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''primar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Just 4 Kids'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Decizia 548/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 456 alin. (1) lit. f) şi art. 464 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Ordonanta urgenta 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018