Rasfoire documente

Hotarirea 847/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Hotarirea 848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Hotarirea 851/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Hotarirea 68/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Hotarirea 69/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare COM (2018)476

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Hotarirea 70/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European: Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a UE şi guvernanţa acesteia COM (2018)524

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Decizia 335/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi art. 57 alin. (1) teza a doua din Legea concurentei nr. 21/1996, precum şi ale art. III pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Ordinul 118/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018