Rasfoire documente

Hotarirea 823/2018 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 şi 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

publicat in M.Of. 912 din 30-oct-2018

Decizia 60/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare [aplicate prin analogie în ipoteza rezoluţiei de clasare, în temeiul art. 5 alin. (3) din Codul de procedură civilă, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 397 din 3 iulie 2014 şi vidului legislativ existent]

publicat in M.Of. 912 din 30-oct-2018

Decizia 62/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea ca sancţiune contravenţională a situaţiei în care călătorul care urcă într-un mijloc de transport în comun fără bilet de călătorie este obligat să îşi procure un bilet la suprataxă, urmând ca în cazul refuzului să i se încheie proces-verbal de contravenţie

publicat in M.Of. 912 din 30-oct-2018