Rasfoire documente

Decizia 277/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

publicat in M.Of. 911 din 30-oct-2018

Decizia 409/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 911 din 30-oct-2018

Hotarirea 820/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 911 din 30-oct-2018

Ordinul 5682/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 728/2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020

publicat in M.Of. 911 din 30-oct-2018

Decizia 58/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''dispoziţiile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie un impediment la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale?''

publicat in M.Of. 911 din 30-oct-2018