Rasfoire documente

Legea 244/2018 pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Decretul 857/2018 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 152/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi - COM (2018) 284 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 153/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2.226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] şi a Deciziei 2004/512/CE şi de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului - COM (2018) 302 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 154/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - COM (2018) 303 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 155/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii de referinţă pentru activităţile cu impact scăzut în ceea ce priveşte emisiile de carbon şi indicii de referinţă pentru activităţile cu impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de carbon - COM (2018) 355 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 156/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE şi de abrogare a Deciziei 96/409/PESC - COM (2018) 358

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 158/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială - COM (2018) 378 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 159/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal - COM (2018) 474 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 160/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele pentru coeziunea economică, socială şi teritorială şi de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce priveşte resursele pentru obiectivul de investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă - COM (2018) 498 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 161/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 567 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 162/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 568 final

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 163/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Hotarirea 837/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2371 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Ordinul 1378/2018 pentru modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Decizia 174/2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Regulamentul 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP)

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018