Rasfoire documente

Hotarirea 825/2018 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate

publicat in M.Of. 917 din 31-oct-2018

Ordinul 1383/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 169/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5 litera a ''Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 917 din 31-oct-2018

Ordinul 1412/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice protejate (I.G.P.), a denumirilor de origine protejate (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.)

publicat in M.Of. 917 din 31-oct-2018

Regulament din 2018 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice protejate (I.G.P.), a denumirilor de origine protejate (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.)

publicat in M.Of. 917 din 31-oct-2018

Ordinul 5315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din Ministerul Educaţiei Naţionale şi din unităţile/instituţiile aflate în subordinea acestuia

publicat in M.Of. 917 din 31-oct-2018