Rasfoire documente

Decizia 270/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Decizia 422/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. dd) şi art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Decizia 26/2018 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 19.976/2017 privind explorarea resurselor de amfibolit din perimetrul Dealul Pietriş, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea REDOLAJ - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Ordinul 1358/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Ordinul 1388/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 170/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5 litera b ''Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Ordinul 1440/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Norme Metodologice din 2018 privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Ordinul 3451/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Ordinul 2286/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018