Rasfoire documente

Decizia 359/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. d) şi gg) şi art. 11 alin. (1) lit. a) şi lit. e) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 914 din 30-oct-2018

Ordinul 1136/2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti

publicat in M.Of. 914 din 30-oct-2018

Ordinul 1373/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

publicat in M.Of. 914 din 30-oct-2018

Ordinul 3320/2018 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

publicat in M.Of. 914 din 30-oct-2018

Ordinul 3439/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenţiei privind implementarea Programului ''INVESTEŞTE ÎN TINE'' şi a modelului Convenţiei de garantare

publicat in M.Of. 914 din 30-oct-2018

Ordinul 1410/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

publicat in M.Of. 914 din 30-oct-2018

Procedura din 2018 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

publicat in M.Of. 914 din 30-oct-2018