Rasfoire documente

Ordinul 113/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 902 din 26-oct-2018

Decizia 401/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206^69 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 902 din 26-oct-2018

Decizia 402/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

publicat in M.Of. 902 din 26-oct-2018

Decizia 423/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 902 din 26-oct-2018

Ordinul M.184/2018 pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului Ministerului Apărării Naţionale care indică necesitatea utilizării de acesta a produselor militare, sensibile şi strategice şi/sau a serviciilor aferente acestora, realizate de operatorii economici

publicat in M.Of. 902 din 26-oct-2018

Ordinul M.185/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014

publicat in M.Of. 902 din 26-oct-2018