Rasfoire documente

Decretul 853/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Decizia 397/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Decizia 461/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 157 alin. (2) şi alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Decizia 475/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Hotarirea 830/2018 privind preluarea în depozit de către Centrul Naţional de Management al Apei Grele a cantităţilor de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Ordinul 154/2018 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Ordinul 1429/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Chineja 1 şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Chineja 2 din judeţul Galaţi, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Ordinul 1430/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Spineni din judeţul Iaşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Ordinul 1431/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Nalbant din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018

Ordinul 1432/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bucşani şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Oltul Olanu din judeţul Vâlcea, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 908 din 29-oct-2018