Rasfoire documente

Decizia 471/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018

Decizia 458/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018

Hotarirea 819/2018 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi alte măsuri necesare în vederea organizării şi desfăşurării la Bucureşti a Reuniunii Grupului de la Valletta, în perioada 26-27 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018

Hotarirea 822/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Compania Naţională ''Poşta Română'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018

Hotarirea 827/2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, în vederea asanării legislaţiei

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018

Decizia 284/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind revocarea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018

Decizia 285/2018 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018

Decizia 286/2018 privind numirea domnului Adrian Petcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018

Ordinul 5350/2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.165/2018

publicat in M.Of. 904 din 26-oct-2018