Rasfoire documente

Decizia 18/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-28 octombrie 2018

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018

Hotarirea 151/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018

Hotarirea 64/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018

Hotarirea 65/2018 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018

Hotarirea 66/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile COM (2018)353

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018

Decizia 327/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (2) raportate la cele ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018

Decizia 521/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018

Ordinul 2682/2018 privind transformarea din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric situat la adresa poştală Calea Plevnei nr. 145, sector 6, municipiul Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea ''Fabrica de Pâine'', sub codul LMI B-II-m-B-19413, şi clasarea subcomponentelor

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018

Incheiere din 2018 [A] referitoare la examinarea, în camera de consiliu, a cererii formulată de petentă privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei nr. 73 din 16 octombrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.363/1/2017 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 22 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 898 din 25-oct-2018