Rasfoire documente

Decizia 413/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 897 din 24-oct-2018

Decizia 282/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 897 din 24-oct-2018

Decizia 283/2018 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional

publicat in M.Of. 897 din 24-oct-2018

Ordinul 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 897 din 24-oct-2018

Metodologie din 2018 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 897 din 24-oct-2018

Ordinul 1395/2018 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 897 din 24-oct-2018