Rasfoire documente

Decizia 581/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

publicat in M.Of. 883 din 19-oct-2018

Decizia 480/2018 privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligaţiei de serviciu public, pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2018, ca urmare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 şi în conformitate cu bugetul rectificat al Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2018 aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 63/38.549 din 4 octombrie 2018

publicat in M.Of. 883 din 19-oct-2018

Ordinul 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei ''client protejat''

publicat in M.Of. 883 din 19-oct-2018

Ordinul 1828/2018 privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului

publicat in M.Of. 883 din 19-oct-2018

Memorandum de Intelegere din 1982 de la Paris privind controlul statului portului

publicat in M.Of. 883 din 19-oct-2018

Ordinul 5849/2018 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performantei produselor pentru construcţii Societatea EURO CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 883 din 19-oct-2018

Ordinul 1208/2018 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016

publicat in M.Of. 883 din 19-oct-2018