Rasfoire documente

Hotarirea 144/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională pe baza Tratatului Euratom - COM (2018) 462 final

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Hotarirea 145/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru Azil şi Migraţie - COM (2018) 471 final

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Hotarirea 146/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă - COM (2018) 472 final

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Hotarirea 147/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor şi vizelor - COM (2018) 473 final

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Hotarirea 148/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare - COM (2018) 476 final

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Circulara 25/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2018

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Circulara 26/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Decizia 888/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Hotarirea 807/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Caracal, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Hotarirea 808/2018 privind transmiterea unei părţi de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Ordinul 5732/2018 pentru aplicarea la nivelul municipiului Făgăraş, judeţul Braşov, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Circulara 24/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 175 de ani de la naşterea reginei Elisabeta a României

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Sentinta 109/2016 privind pronunţarea asupra acţiunii formulată de reclamantul Precup Radu-Daniel în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti (ANCPI), având ca obiect ''anulare act administrativ''

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.782/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 26 octombrie 2009

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Ordinul 3282/2018 pentru aplicarea la nivelul municipiului Făgăraş, judeţul Braşov, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018