Rasfoire documente

Decretul 845/2018 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 847/2018 privind numirea unor membri în Colegiul naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Hotarirea 805/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Vadon ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Legea 239/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 834/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Legea 240/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 835/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 836/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 837/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 838/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 839/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 840/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 841/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 842/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 843/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decretul 844/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decizia 275/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Evelin Marcel Hristu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Ordinul 1488/2018 pentru publicarea amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Desemnarea zonelor de control al emisiilor Marea Baltică şi Marea Nordului pentru nivelul III de NOx) (Informaţii care trebuie incluse în nota de livrare a buncherului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.286(71) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 7 iulie 2017

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Legea 241/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018

Decizia 276/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Accoium Mustafa Levent

publicat in M.Of. 871 din 15-oct-2018