Rasfoire documente

Decizia 301/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5), (7) şi (9), art. 38 alin. (1) şi art. 40 lit. f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 870 din 15-oct-2018

Decizia 304/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (1) teza întâi, art. 65 alin. (2) şi (3), art. 66 alin. (2), art. 70 alin. (1) şi art. 72 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi art. 4 alin. (1) teza a patra din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 870 din 15-oct-2018

Decizia 310/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (7) şi (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 870 din 15-oct-2018

Decizia 311/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (7) şi (9) şi art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 870 din 15-oct-2018

Ordinul 1537/2018 pentru aprobarea Planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Brăila

publicat in M.Of. 870 din 15-oct-2018

Ordinul 951/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 870 din 15-oct-2018

Ordinul 780/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 870 din 15-oct-2018