Rasfoire documente

Decizia 5/2018 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a lignitului din perimetrul Ilova, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018

Ordinul 25/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Organizaţia Interprofesională pe Produs ''Cereale, Oleaginoase şi Produse Derivate'' (O.I.P.C.O.P.D.) ca organizaţie interprofesională pe filiera cereale şi pe filiera oleaginoase

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018

Decizia 567/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua şi art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018

Hotarirea 25/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018

Hotarirea 16/2018 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2018

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018

Decizia 575/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018

Ordinul 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018