Rasfoire documente

Hotarirea 810/2018 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 878 din 18-oct-2018

Ordinul 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători

publicat in M.Of. 878 din 18-oct-2018

Procedura din 2018 de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători

publicat in M.Of. 878 din 18-oct-2018

Hotarirea 811/2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional ''Lascăr Pană'' în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 878 din 18-oct-2018

Ordinul 1183/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a ''Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare''

publicat in M.Of. 878 din 18-oct-2018

Ordinul 1327/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 878 din 18-oct-2018