Rasfoire documente

Ordinul 176/2018 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Ordinul 5850/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 136/2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informaţiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri - COM (2018) 279 final

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 137/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 şi (UE) 2017/1.129 în ceea ce priveşte promovarea utilizării pieţelor de creştere pentru IMM-uri - COM (2018) 331 final

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 138/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce priveşte cooperarea cu Parchetul European şi eficacitatea investigaţiilor OLAF - COM (2018) 338 final

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 139/2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind titlurile garantate cu obligaţiuni suverane - COM (2018) 339 final

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 140/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce priveşte conţinutul registrului electronic - COM (2018) 349 final

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 141/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune - COM (2018) 372 final

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 142/2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unei Funcţii europene de stabilizare a investiţiilor - COM (2018) 387 final

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 143/2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului InvestEU - COM (2018) 439 final

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Ordinul 5847/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Ordinul 5848/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Ordinul 5851/2018 privind retragerea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERTSERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Ordinul 1381/2018 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 876 din 17-oct-2018