Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 874 din 16-oct-2018

Ordinul 1135/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 874 din 16-oct-2018

Decizia 398/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 874 din 16-oct-2018

Decizia 55/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Braşov cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 118 şi cu art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare - forma în vigoare în anul 2014

publicat in M.Of. 874 din 16-oct-2018

Ordinul 3289/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 874 din 16-oct-2018

Ordinul 2113/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 874 din 16-oct-2018