Rasfoire documente

Hotarirea 135/2018 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018

Ordinul M.175/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcţiilor de psiholog din Armata României

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018

Ordinul M.177/2018 pentru modificarea art. 32 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018

Ordinul 1281/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018

Ordinul 1288/2018 privind instituirea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Institutul de Cercetări Metalurgice - S.A. (ICEM - S.A.)

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018

Ordinul 1503/2018 privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018

Ordinul 5211/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018

Hotarirea 177/2018 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018

Metodologie-Cadru din 2018 de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

publicat in M.Of. 863 din 11-oct-2018