Rasfoire documente

Decizia 271/2018 privind eliberarea domnului Marius Cătălin Vartic, la cerere, din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018

Decizia 272/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ilie Covrig din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018

Ordinul 1038/2018 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul a 5 unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018

Ordinul 1039/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Horia, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018

Ordinul 1280/2018 pentru modificarea anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018

Ordinul 3301/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018

Norme Metodologice din 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018

Hotarirea 27/2018 pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018