Rasfoire documente

Ordinul 5671/2017 privind nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări în calitatea de Centru Naţional Europass în România

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 21/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2017 şi la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 22/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim şi de modificare a Directivei 2009/16/CE

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Ordinul 1150/2018 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 3/2018 pentru aprobarea modificării Normei ''Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului'' (NI-ASR-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 21/2015

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 1/2018 pentru aprobarea modificării şi completării Normei ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă'' (NI-ASR-07-VII/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 39/2017

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Ordinul 156/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 2/2018 pentru aprobarea modificării şi completării Normei ''Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului'' (NI-ASR-05-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 219/2017

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018