Rasfoire documente

Hotarirea 149/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Hotarirea 786/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000''

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Hotarirea 796/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Decizia 274/2018 privind revocarea unor decizii ale prim-ministrului

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Ordinul 1272/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Metodologie din 2018 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Ordinul 1304/2018 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Ordinul 1536/2018 pentru aprobarea Planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Galaţi

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Ordinul 2564/2018 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Centru boli cardiovasculare - Secţia cardiologie II_Corp H4, situat la adresa poştală Calea Plevnei nr. 134, sector 6, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-19408.15

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Metodologie din 2018 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Ordinul 5295/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018