Rasfoire documente

Legea 238/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Decretul 820/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - COM (2018) 303

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente ''Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor'' JOIN (2018) 17

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 798/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 799/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 800/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 804/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a evenimentului ''Centenarul Marii Uniri - o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană'', ce va avea loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Ordinul 2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Ordinul 175/2018 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 801/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 865 din 12-oct-2018