Rasfoire documente

Decretul 819/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 821/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 822/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 823/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 824/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 825/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 826/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 827/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 828/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 829/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 830/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 831/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 832/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decretul 833/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Ordinul 1270/2018 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 18 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Ordinul 1300/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Ordinul 1414/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Taiţa Satu Nou din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Ordinul 1337/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Decizia 273/2018 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Hotarirea 29/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Metodologie din 2018 privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Legea 237/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Ordonanta urgenta 91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018