Rasfoire documente

Decretul 818/2018 pentru promulgarea Legii privind distribuţia de asigurări

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Hotarirea 778/2018 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Hotarirea 781/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor''

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Decizia 269/2018 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Decizia 270/2018 privind numirea doamnei Cornelia Nagy în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Ordinul 1142/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Ordinul 1538/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Ordinul 3226/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Ordinul 2112/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018

Legea 236/2018 privind distribuţia de asigurări

publicat in M.Of. 853 din 08-oct-2018