Rasfoire documente

Ordinul M.172/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Ordinul 924/2018 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu a personalului silvic, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 797/2018

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Ordinul 5212/2018 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Legea 235/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Decretul 817/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Hotarirea 134/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Hotarirea 779/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Ordinul M.167/2018 pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplineşte atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale în calitate de autoritate naţională în domeniul proiectării, realizării şi asigurării informaţiilor geospaţiale pentru apărare

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Ordinul M.170/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Ordinul M.171/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018

Hotarirea 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

publicat in M.Of. 851 din 08-oct-2018