Rasfoire documente

Decretul 815/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 850 din 08-oct-2018

Decretul 816/2018 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 850 din 08-oct-2018

Decizia 8/2018 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 850 din 08-oct-2018

Hotarirea 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293 COM(2018) 385

publicat in M.Of. 850 din 08-oct-2018

Hotarirea 780/2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

publicat in M.Of. 850 din 08-oct-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.393/2018 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 27 septembrie 2018

publicat in M.Of. 850 din 08-oct-2018

Legea 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 850 din 08-oct-2018