Rasfoire documente

Ordinul 1052/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 231/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 857 din 09-oct-2018

Ordinul 1504/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

publicat in M.Of. 857 din 09-oct-2018

Ordinul 3285/2018 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune în cadrul Programului ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 857 din 09-oct-2018

Ordinul 236/2018 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune în cadrul Programului ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 857 din 09-oct-2018

Ordinul 952/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 857 din 09-oct-2018

Ordinul 781/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 857 din 09-oct-2018