Rasfoire documente

Ordinul 4451/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române

publicat in M.Of. 856 din 09-oct-2018

Instructiunile 1/2018 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare interimare de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 856 din 09-oct-2018

Regulamentul 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 856 din 09-oct-2018

Hotarirea 770/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250''

publicat in M.Of. 856 din 09-oct-2018

Ordinul 172/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 856 din 09-oct-2018