Rasfoire documente

Decizia 321/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (8) teza întâi sub aspectul sintagmei ''precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop'' din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 854 din 09-oct-2018

Ordinul 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative

publicat in M.Of. 854 din 09-oct-2018

Decizia 614/2018 privind abrogarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 844/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate

publicat in M.Of. 854 din 09-oct-2018

Ordinul 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017

publicat in M.Of. 854 din 09-oct-2018

Ordinul 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

publicat in M.Of. 854 din 09-oct-2018

Ordinul 4910/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Lumea Ştrumfilor'' din municipiul Alba Iulia

publicat in M.Of. 854 din 09-oct-2018

Ordonanta urgenta 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 854 din 09-oct-2018