Rasfoire documente

Decretul 811/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Decretul 812/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Decretul 813/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Decretul 810/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Decretul 814/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Hotarirea 771/2018 pentru suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390'', precum şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2012

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Hotarirea 772/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Ordinul M.169/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Normele de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.111/2011

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Ordinul 1396/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dumbrava din judeţul Bacău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Ordinul 1397/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Legumicultorii Lunca Călmăţuiului din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Ordinul 1398/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Vărăşti - SPP 2 Boianu 2 din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Ordinul 1399/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Padina din judeţul Mehedinţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018

Hotarirea 5/2018 privind radierea Societăţii OMEGA TOP IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 843 din 03-oct-2018