Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 840 din 02-oct-2018

Decretul 808/2018 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 840 din 02-oct-2018

Decretul 809/2018 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 840 din 02-oct-2018

Hotarirea 764/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

publicat in M.Of. 840 din 02-oct-2018

Ordinul 1340/2018 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 840 din 02-oct-2018

Hotarirea 27/H/2018 de interpretare a art. 4 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi a art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

publicat in M.Of. 840 din 02-oct-2018

Decizia 454/2018 pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 441/2018 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 840 din 02-oct-2018