Rasfoire documente

Conditie din 2018 CADRU de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

publicat in M.Of. 847 din 05-oct-2018

Ordinul 1075/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

publicat in M.Of. 847 din 05-oct-2018

Hotarirea 133/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 847 din 05-oct-2018

Ordinul 4858/2018 privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea/subordinea ministerului şi al unităţilor care funcţionează sub autoritatea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

publicat in M.Of. 847 din 05-oct-2018

Ordinul 171/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

publicat in M.Of. 847 din 05-oct-2018

Ordinul 1404/2018 pentru aprobarea modelului documentelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

publicat in M.Of. 847 din 05-oct-2018